กลุ่มอำนวยการจัดประชุมบุคลากรสำนักงาน

กลุ่มอำนวยการจัดประชุมบุคลากรสำนักงาน

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร และประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้นำบุคลากรในกลุ่มอำนวยการจัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนมีการประชุม ซึ่ง นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการสำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s