กลุ่มอำนวยการร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรสอบบาลีสนามหลวง

กลุ่มอำนวยการร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรสอบบาลีสนามหลวง

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้  นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๙๔ รูป โดยมี นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพปริยัติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดำเนินการสอบระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สนามสอบวัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์