ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย “น่าอยู่-น่าทำงาน”

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงาน ลูกจ้าง ที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ให้สะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม “น่าอยู่ น่าทำงาน”   โดยเริ่มต้นทำความสะอาดแนวรั้ว ป้อมยาม เพื่อเตรียมการทาสีใหม่ ปรับปรุงทำความสะอาดบริเวณพระพุทธรูป ฐานพระ และองค์พระพุทธรุป ก่อนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน