ดูแลรักษาอาคารสถานที่

7054

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ บุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ทำความสะอาดบริเวณกันสาดชั้น ๒ ของอาคาร ๑  ซึ่งมีคราบตะไคร่น้ำและเศษใบไม้ จากลมและน้ำฝนตกค้างอยู่  รวมทั้ง ทำความสะอาด จัดตกแต่งดอกดาวเรืองบริเวณด้านหน้าอาคาร ๑  และย้ายโต๊ะเก้าอี้ม้าหิน ไปอยู่ในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้นั่งพักผ่อน

ดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ช่วยกันปลูกดาวเรือง และทานตะวัน รอบรั้วสำนักงานและในบริเวณสำนักงาน เพื่อประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ให้สวยงาม ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  ซึ่งจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณที่ปลูกดอกไม้ พร้อมกันปลูกเสริมให้สวยงามยิ่งขึ้น

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน