กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย ส.อ.สมศักดิ์ กะการัมย์ กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมภารกิจในการจัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์