กลุ่มอำนวยการร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรสอบบาลีสนามหลวง

กลุ่มอำนวยการร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรสอบบาลีสนามหลวง

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้  นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๙๔ รูป โดยมี นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพปริยัติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดำเนินการสอบระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สนามสอบวัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มอำนวยการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มอำนวยการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันพิจารณาการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และ สพม.บุรีรัมย์ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันพิจารณาการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ยื่มคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน ๒๒ ราย โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒-๔ , สพม.บุรีรัมย์ , ผอ.ธกส.จังหวัดบุรีรัมย์ , นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวยุพารัตน์ คำประโคน นักจัดการงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม