คลังเก็บป้ายกำกับ: รัชกาลที่ 9

น้อมนำพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ

ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมใจน้อมนำพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต มาเพื่อเรียนรู่และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่ิอให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ  โดยกลุ่มอำนวยการได้อัญเชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท มาจัดทำป้ายติดตั้งที่หน้าของประชุม เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติงานต่อไป

 

ดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ช่วยกันปลูกดาวเรือง และทานตะวัน รอบรั้วสำนักงานและในบริเวณสำนักงาน เพื่อประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ให้สวยงาม ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  ซึ่งจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณที่ปลูกดอกไม้ พร้อมกันปลูกเสริมให้สวยงามยิ่งขึ้น

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน