ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมประจำเดืนอผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมนี้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มได้ชี้แจงข้อราชการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับภูมิภาค โดยที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงเชิงสัญลักษณ์ร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s