ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบาย

ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบาย

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนี้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางฉวีวรรณ ศรีสุขผู้ อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ได้แจ้งข้อราชการและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้รับทราบ พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s