ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s