ประชุมบุคลากรในสำนักงาน

ประชุมบุคลากรในสำนักงาน

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงาน มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในนโยบายร่วมกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของทางราชการ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงาน มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในนโยบายร่วมกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของทางราชการ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในนโยบายร่วมกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของทางราชการ การบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยมี         นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s