กลุ่มอำนวยการ ประชุมสถานีแก้หนี้ครู ผ่านระบบ ZOOM Meeting

กลุ่มอำนวยการ ประชุมสถานีแก้หนี้ครู ผ่านระบบ ZOOM Meeting

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมประชุมทางไกลสถานีแก้หนี้ครู ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางอิศราพร พวงศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการจัดระเบียบวินัยทางการเงินให้เหมาะสมกับรายได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s