การสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง

การสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ คน หรือ ๒ ด้าน คือ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านวิจัยและประเมินผล ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒ คน หรือ ๒ ด้าน คือ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านวิจัยและประเมินผล โดยมีผู้ยื่นใบผู้สมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ คน คือ นายวินัย จันทะเมนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ และนางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ ศึกษานิเทศก์ และผู้ยื่นใบสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล จำนวน ๒ คน คือ นายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอลำปลายมาศ และนายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ ผลการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวินัย จันทะเมนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ และด้านวิจัยและประเมินผล  นายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s