กลุ่มอำนวยการจัดประชุมทางไกลแนวทางการประเมิน KRS

กลุ่มอำนวยการจัดประชุมทางไกลแนวทางการประเมิน KRS

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมทางไกลฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมทางไกลฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย (๑) ประเด็นประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (๒) ประเด็นการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s