กลุ่มอำนวยการ จัดประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระบบ ZOOM

กลุ่มอำนวยการ จัดประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระบบ ZOOM

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระบบ Video Conference ZOOM Meeting           เพื่อฟังคำชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายนพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระบบ Video Conference ZOOM Meeting เพื่อฟังคำชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติคณะรัฐมนตรี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s