กลุ่มอำนวยการจัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

กลุ่มอำนวยการจัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เน้นย้ำความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ๒๐ กลุ่มโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เน้นย้ำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยคำนึง      ถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นสำคัญ เฝ้าระวังหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูง ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางอุดมสิน อุสาทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s