สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางอุดมสิน อุสาทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน  ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s