ประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดผ่านระบบ Video Confetence

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์  ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางอุดมสิน อุสาทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางไพฑูรย์ หวะสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมทางไกลเพื่อฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s