ประชุมทางไกล การรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวดำรค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ประกอบด้วย นายธีรพงศ์ จินพละ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางยุบล ผิวผ่อง พนักงานธุรการระดับ ส ๔ นางสาวรติรส เอิกเกริกรัมย์ พนักงานพิมพ์ดีด และนายบัญญัติ มะโนมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มเทคโนโลยีานสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s