กลุ่มอำนวยการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บุคลากรในกลุ่มอำนวยการ  ได้พร้อมใจกันแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ครบเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗ คน ได้แก่ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑, นางกาญจนา ศิริมนทกาน ผอ.กลุ่มอำนวยการ, นางบังอร แก่นจันทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายถวิล ศรเทพา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์, นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ และนายชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 

และในวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ได้เดินทางไปส่ง นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ นางกาญจนา ศิริมนทกาน ผอ.กลุ่มอำนวยการ ณ บ้านพัก เพื่อเป็นการอำลาในวันสุดท้ายของชีวิตราชการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s